menu

Dagindeling

Dagindeling met binnen- en buitenactiviteiten

Bij de reguliere opvang brengt u uw kind tussen 7.30 uur en 9.30 uur. Er is gelegenheid om informatie uit te wisselen met de pedagogische medewerkers. Uit voorzorgsmaatregelen bieden wij geen warme dranken op de groepen. Bij de baby’s zijn de dagindeling, eet- en slaaptijden zoveel mogelijk afgestemd op het ritme van thuis. De dreumesen en peuters hebben wel een vaste dagindeling. De vaste onderdelen van de dagindeling, zoals eten, slapen, het ondernemen van activiteiten, etc. vinden op dezelfde tijd plaats.
Doordat alles gezamenlijk plaatsvindt, ontstaat er een hechte band tussen de kinderen en de pedagogische medewerkers. Naast de binnen activiteiten is buiten spelen ook heel belangrijk bij het Paleisje. Vanaf 16.30 uur kunnen de kinderen opgehaald worden. U krijgt dan een mondelinge overdracht over de gebeurtenissen van de dag en bij kinderen tot 1 jaar krijgt u de overdracht ook via het dagboekje.

Terug naar boven