menu

Ziekte en Verzuim

Ziekte en verzuim

Een gezonde en hygiënische omgeving is voor ons van groot belang. Als uw kind ziek is en deze dag niet naar het kinderdagverblijf of BSO komt, verzoeken wij u om uw kind bij ons af te melden. Als uw kind onverhoopt op de opvang ziek wordt, nemen wij contact met u op. Wij zullen u verzoeken om uw kind op te halen. Dat dit een aantal praktische bezwaren met zich meebrengt begrijpen wij, maar het is belangrijk de overige kinderen en medewerkers te beschermen tegen ziektes en infecties. Zie hiervoor ons ziektebeleid. Bij besmettelijke ziekte of vermoeden hiervan dient dit doorgegeven te worden aan de medewerkers. Op de memoborden wordt dan informatie opgehangen voor de andere ouders/verzorgers.

Klik hier voor het ziektebeleid

Terug naar boven