menu

Oudercommissie

Kinderdagverblijf Het Paleisje ziet de ouders als haar klanten. Contact met de klant is belangrijk om te weten wat de wensen, maar ook wat de klachten zijn. We streven naar een zuivere, open communicatie tussen ouders en pedagogische medewerkers. Een van de uitgangspunten binnen het kinderdagverblijf is dat kritiek een verkapte wens is. Er kan uiteraard niet op iedere wens worden ingegaan, maar voor opbouwende kritiek is altijd ergens een plek waar dit serieus bekeken wordt. De kwaliteit van de opvang is hierbij gebaat. En dit vinden wij dan ook erg belangrijk.

Schakel tussen ouders en het team

Ouderparticipatie is belangrijk voor kinderdagverblijf Het Paleisje. De Oudercommissie fungeert als schakel tussen ouders en het team van Het Paleisje, in nauwe samenwerking met de locatiemanager. Ouders kunnen zitting hebben in de oudercommissie zolang hun kind gebruik maakt van de opvang.

Kort samengevat zijn de doelstellingen van de oudercommissie:

vinkje_20x20-2het pedagogisch beleid minimaal eenmaal in de 12 maanden bespreken;

vinkje_20x20-2bespreken van het definitieve inspectierapport van de GGD;

vinkje_20x20-2advies geven over de onderwerpen, die worden genoemd in artikel 1.60 van de wet. Zoals voeding, veiligheid en gezondheid.

vinkje_20x20-2de belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk behartigen;

vinkje_20x20-2de ouders vertegenwoordigen;

vinkje_20x20-2invloed uitoefenen op het beleid van de eigen vestiging;

vinkje_20x20-2de communicatie bevorderen tussen oudercommissie en ouders

vinkje_20x20-2bewaken van het kwaliteitsbeleid op de vestiging

De contactgegevens van de Oudercommissie vindt u op elke vestiging.

Terug naar boven