menu

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Algemeen

Kinderdagverblijf  Het Paleisje en haar personeel probeert er alles aan te doen om ontevredenheid en klachten te voorkomen. Alhoewel zij zoveel mogelijk haar best doet om deze te vermijden, kan het voorkomen dat ouders/verzorgers een klacht hebben. Deze uiting van ongenoegen of ontevredenheid wordt uitermate serieus genomen en moet bij voorkeur schriftelijk worden gemeld. Kinderdagverblijf Het paleisje is aangemeld bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor geschillen waar geen overeenstemming kan worden bereikt.

De interne klachtenprocedure

Kinderdagverblijf Het Paleisje heeft bij voorkeur dat de klacht eerst intern bespreekbaar wordt gemaakt, alvorens deze bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen neergelegd wordt. Een open gesprek kan in veel gevallen al een oplossing bieden en is voor beide partijen een stuk aangenamer. Mocht interne klachtenafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl

Kinderdagverblijf Het Paleisje heeft een klachtenprotocol samengesteld wat bij zal dragen aan meer duidelijkheid over de gang van zaken omtrent de klachtenprocedure binnen het kinderdagverblijf. Dit kan veel discussie en misverstanden voorkomen, terwijl een duidelijk protocol ongetwijfeld de goede samenwerking zal stimuleren. Dit protocol zal bij de plaatsing van een kind met de ouders/verzorgers tijdens het intakegesprek worden besproken. Dit protocol kunt ook ten alle tijde opvragen bij één van onze locaties.

Terug naar boven