menu

Personeel

Pedagogisch medewerkers

Het Paleisje werkt uitsluitend met gediplomeerd personeel. Onze pedagogisch medewerkers dragen zorg voor de voorwaarden waaronder een kind zich kan ontwikkelen, door structuur, veiligheid en vertrouwen te bieden. Zij hebben oog voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en fasen van de kinderen. Pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen door hun nieuw spelmateriaal, activiteiten en uitdagingen aan te bieden. Het Paleisje heeft gediplomeerde pedagogisch medewerkers in dienst met liefde voor de kinderen en veel plezier in het vak. Voordat een pedagogisch medewerker bij Het Paleisje in dienst komt, wordt een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aangevraagd en overlegd.


 

4-ogenprincipe

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in navolging van de commissie Gunning dat een groep kinderen, uit oogpunt van veiligheid, niet alleen kan zijn met één volwassene en past het 4-ogenprincipe toe. Dit betekent dat er op ieder moment een medewerker ( dit kan kan ook een stagiaire, groepshulp, manager of ouder zijn) moet kunnen meekijken of meeluisteren met een pedagogisch medewerker die alleen op de groep staat.

Het Paleisje hanteert het 4- ogenprincipe op de volgende wijze:

  • Binnen Het Paleisje is het rooster zo geregeld dat iedere groep een eigen dienst heeft die opent en een eigen dienst die sluit. Er kan worden gekozen om groepen samen te voegen, er is echter nooit een medewerker alleen op de locatie aanwezig, niet in de ochtend en niet aan het eind van de dag.
  • Er is een open en professionele werkverstandshouding waarbij de drempel laag is om elkaar aan te spreken op bepaalde gedragingen.
  • Binnen Het Paleisje is er bouwkundig voor gezorgd dat er transparantie is binnen de groepen. Elke groep heeft veel ramen en glas in deuren, waardoor de medewerkers goed zicht op elkaar hebben.
  • Er bevinden zich babyfoons op de groepen voorzien van camera en geluid. Deze babyfoons worden gebruikt op het moment dat een medewerker zich, vanwege het kindaantal, alleen op de groep bevindt.
  • Er worden stagiaires ingezet, die boventallig zijn dus als extra ogen kunnen dienen.
  • Er is dagelijks een huishoudelijke groepshulp aanwezig die zich de gehele dag op verschillende momenten en op verschillende plaatsen bevindt.

 

Dag van de Pedagogisch Medewerker

Medewerkers bij Het Paleisje  hebben een belangrijke taak bij de opvang en opvoeding van kinderen uit heel veel gezinnen. Die taak pakken ze meer dan serieus op. De medewerkers van Het Paleisje kenmerken zich door een enorme betrokkenheid en een grote flexibiliteit. Het kind staat bij hen op de eerste plaats. Ook ouders die een keer in de file staan en daarom na sluiting pas hun kind komen halen, weten hoe enorm warm en betrokken deze medewerkers zijn. Eens per jaar wordt de waardering voor deze medewerkers vorm gegeven met de dag van de pedagogisch medewerker. Een soort van Moeder- en Vaderdag voor deze surrogaat-ouders. Veel ouders reageren attent op deze dag en geven wat extra aandacht of een klein presentje. De dag van de pedagogisch medewerker valt ieder jaar op de derde donderdag van september.

Werken bij Het paleisje? Bekijk onze Vacature pagina


Stagiaires

Het Paleisje biedt alleen mogelijkheden voor stagiaires die een pedagogische opleiding volgen vanaf het 2e leerjaar. Maatschappelijke snuffelstages in het voortgezet onderwijs vallen hier niet onder. Neem contact op met de locatie van interesse, om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Terug naar boven