menu

Opzeggen, ruilen en extra dagen

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, met inachtneming dat de overeenkomst automatisch eindigt indien uw kind 4 jaar wordt. De overeenkomst kan schriftelijk worden beëindigd met een opzegtermijn van één maand. Ook verzoeken wij tot vermindering van het aantal geplaatste opvangdagen dit, met de opzegtermijn in acht genomen, van te voren schriftelijk in te dienen.

Ruilen van dagen kan alleen binnen dezelfde week plaatsvinden, mits de bezetting dit toelaat. Ruilen van dagen tijdens ziekte of vakantie van het kind is niet toegestaan. Ruilen in verband met nationale feestdagen of sluitdagen van Het Paleisje is eveneens niet toegestaan. Alle andere dagen buiten de contractdagen, worden gezien als extra dagen. Extra dagen worden apart in rekening gebracht. Het aanvragen van een extra (halve) dag kan bij de Leidinggevende per mail of telefonisch.

Terug naar boven